18 letý nemovitostní cyklus

Kdy je vhodná doba na nákup investiční nemovitosti

18 letý nemovitostní cyklus, je cyklus, kdy během určitého období jde ekonomika vzhůru, vše se daří a to až do doby, než to přestane fungovat a přijde ekonomická krize. Můžeme ho také nazvat hospodářský cyklus.
 
Tento cyklus začíná na samotném dně po ekonomickém kolapsu a končí na vrcholu před dalším ekonomickým propadem. Trvá zhruba osmnáct let a nemovitosti v těchto cyklech hrají velkou roli. Celá cesta od samého dna až po vrchol se opakuje více než dvě stě let a já ti v této kapitole vysvětlím, proč bys měl tuto ekonomickou mašinérii poznat zblízka. Řekneme si, jak ti tyto znalosti pomohou dělat správná investiční rozhodnutí i navzdory často nesmyslným zprávám z médií.
 
Čas od času mluvím před lidmi na různých konferencích o investování do nemovitostí. Jakmile zmíním téma ekonomických cyklů, hned po skončení mého vstupu se přede mnou postaví fronta lidí, kteří chtějí vědět více o tomto fenoménu.