✉️ reality@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

Proč jsou hodnoty důležitější, než si většina podnikatelů myslí

Většina běžných firem, které jsou méně známé a vidíme je všude kolem sebe v průběhu dne, nespadají nikde. To je chyba. Bez vlastní identity nelze dělat rozhodnutí konzistentně a trpí tím i firemní kultura.

Kam se řadí vaše firma?

9 typů značek:

  • Měníte jak se doposud věci dělali
  • Impakt na společnost
  • Dokonalé služby
  • Inovace
  • Levné a nutné zboží
  • Výkon
  • Luxus
  • Styl
  • Zážitky

Když jsem podnikal v Anglii, soustřeďoval jsem se na zážitek. Ne že bych měl společnost, jako je Disney, ale uvědomoval jsem si, že lidé přijíždějí kvůli anglické kultuře, výdělku, poznání, osamostatnění se a jazyku. Na tom jsem stavěl komunikaci se zákazníkem. Nechtěl jsem spasit planetu ani jsem nenabízel zázračně levné služby. Dokonce jsem ve službách chyboval a ani jsem neměnil trh.

Mise firmy je nezbytná

Když se podíváte na obrázek, vidíte nahoře Mise “mission” a dole “balanced scorecard”. Nahoře jde o abstraktní věci, které si firma musí vyřešit a když jdete pomalu dolů, vše se stává více konkrétní.

Harvard Business Review hezky zpracoval infografiku těchto dvou obrázků.

Může firma fungovat bez hodnot?

Firma může fungovat bez mise, hodnot, vize, strategie. Bez toho všeho se obejde. Může se zaměřit pouze na byznys development a na cash-flow, přítok peněz, prodeje, profit, útratu. Jenomže bude šedivá. Nezaujme. Může prosperovat. Chvíli. Bude se rozkládat zevnitř. Zaměstnanci neví, kam směřují. Jen stěží potáhnou za jeden provaz. Strategická rozhodnutí budou nekonzistentní. Jednou se vezmou sáčky půjde se sbírat odpad do ulic a druhý den na meetingu bude řeč o profitabilitě za každou cenu. Lidi budou zmateni. Kultura nulová. Firma se bude podobat vekslákovi. Nebo osamělému vlkovi, jehož kroky nelze předpovědět a nelze očekávat, kde bude zítra. Jednoduše sejde z cesty. Pokud nějakou má. Jednoduše bude zkoušet nové věci každý den bez toho, aniž by je dělal promyšleně dlouhodobě. Nebo nebude zkoušet vůbec nic. Nebo jen nahodile bez další hlubší implementace a zkoumání.

Komunikace se zákazníkem nebude mít jasně daná pravidla. Kdo je zákazník a kdo nesplňuje požadavky. Bude to chaos.

Firma může existovat bez mise, hodnot, strategie a vice. Ale pro takovou firmu bych nechtěl pracovat. Také bych nechtěl pracovat pro firmu, která má vše jen na hezky barevných PowerPoint prezentacích, ale nic moc se tam neděje.

Jaká je vaše firma, kde pracujete? 

Jaká je vaše firma, kterou jste vybudovali? Podle čeho se rozhodujete, jste-li živnostník nebo máte mikro firmu s pěti zaměstnanci? Nenamlouvejte si, že pro vás to neplatí, jinak skončíte v šedi eshopů, nebo nemastných a neslaných restaurací, hotelů, obchůdků, kaváren, které nikomu nic neříkají a lidi vás budou hodnotit pouze na základě cenových vyhledávačů.