✉️ jsem@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

21 klíčových pojmů, které potřebujete znát při převodu vlastnictví nemovitosti v Británii

Převod vlastnictví nemovitosti v Británii vyžaduje znalost řady klíčových pojmů, které investor musí znát, aby zajistil, že proces proběhne bez problémů. Mezi tyto pojmy patří například „Searches“, „Land Registry“, „Title Deed“, „Completion“, „Stamp Duty Land Tax“ nebo „Conveyancing solicitor“. V tomto článku se zaměříme na 21 nejdůležitějších pojmů, které potřebujete znát při převodu vlastnictví nemovitosti v Británii. Tyto pojmy jsou klíčové pro pochopení procesu převodu vlastnictví a pro zajištění toho, aby byla transakce úspěšně dokončena.

 1. “Searches” Hledání: Hledání se provádějí k identifikaci případných problémů, které by mohly ovlivnit nemovitost, jako například stavební povolení a stavební předpisy.
 2. “Land Registry” Zemský rejstřík: Zemský rejstřík je odpovědný za vedení rejstříku vlastnictví pozemků v Anglii a Walesu. Proces převodu vlastnictví zahrnuje zapsání nového vlastníka nemovitosti do Zemského rejstříku.
 3. “Title Deed” List vlastnictví: List vlastnictví jsou právní dokumenty, které prokazují vlastnictví nemovitosti. Během procesu převodu vlastnictví si kupujícího právník ověří list vlastnictví, aby zajistil, že prodávající má právní právo na prodej nemovitosti.
 4. “Completion” Dokončení: Dokončení je finální fází procesu převodu vlastnictví, kdy se převod vlastnictví dokončí a kupující se stává právním vlastníkem nemovitosti.
 5. “Stamp Duty Land Tax” Daň z převodu nemovitostí (SDLT): SDLT je daň, kterou musí kupující zaplatit při nákupu nemovitosti ve Velké Británii. Výše daně závisí na hodnotě nemovitosti.
 6. “Conveyancing solicitor” Advokát pro převod vlastnictví: Advokát pro převod vlastnictví je právní odborník, který se specializuje na proces převodu vlastnictví. Advokát je zodpovědný za provedení potřebných kontrol a vyhledání informací, přípravu právních dokumentů a dokončení transakce jménem kupujícího.
 7. “Mortgage” Hypotéka: Hypotéka je půjčka, která se bere na financování nákupu nemovitosti. Proces převodu vlastnictví bude zahrnovat spojení kupujícího právníka s poskytovatelem hypotéky, aby se zajistilo, že jsou k dispozici všechny potřebné finanční prostředky k dokončení transakce.
 8. “Exchange of contracts” Výměna smluv: Výměna smluv je klíčovou fází procesu převodu vlastnictví v Británii. Je to bod, kdy se kupující a prodávající právně zavazují k dokončení transakce. Jakmile jsou smlouvy vyměněny, obě strany jsou zavázány k prodeji/nákupu a stanoví se datum dokončení. Více o převodu nemovitosti, výměně smluv a dokončení v tomto článku
 9. “TR1 form” Formulář TR1 je právní dokument používaný k převodu vlastnictví nemovitosti v Anglii a Walesu. Vyplňují ho prodávající a kupující a podávají ho k aktualizaci registru vlastnictví nemovitostí u Zemského registru. Formulář TR1 obsahuje údaje o nemovitosti, údaje kupujícího a prodávajícího a případné další informace o prodeji, jako je kupní cena a datum dokončení. Obvykle ho vyplňuje právní zástupce nebo notář, který jedná jménem kupujícího.
 10. “Fixtures and fittings” Vybavení a instalace: Vybavení jsou položky připevněné k nemovitosti a jsou proto zahrnuty v prodeji. Instalace jsou odnímatelné položky, které nejsou připevněny k nemovitosti a nejsou zahrnuty v prodeji, pokud není dohodnuto jinak.
 11. “Energy Performance Certificate” Energetický průkaz budovy (EPC): Energetický průkaz budovy je dokument poskytující informace o energetické účinnosti nemovitosti. Je povinný zákonem pro většinu nemovitostí, které se kupují, prodávají nebo pronajímají ve Spojeném království.
 12. “Leasehold” Nájem na dobu určitou: Nájem na dobu určitou je situace, kdy kupující vlastní nemovitost, ale ne pozemek, na kterém stojí. Místo toho má kupující s majitelem pozemku (obvykle s vlastníkem) nájemní smlouvu na určitou dobu, obvykle mezi 99 a 999 lety.
 13. “Freehold” Vlastnictví bez omezení: Vlastnictví bez omezení je situace, kdy kupující vlastní jak nemovitost, tak i pozemek, na kterém stojí.
 14. “Convyancing” Převod nemovitosti: Převod nemovitosti je právní proces převodu vlastnictví nemovitosti od prodávajícího na kupujícího.
 15. “Vendor/seller” Prodávající: Prodávající je další termín pro prodávajícího v rámci transakce s nemovitostí.

Pokud vás neodradilo množství pojmů, zkontrolujte nabídku investičních nemovitostí >>>

 1. “Special Purpose Vehicle” Zvláštní účelová společnost (SPV): SPV je právní subjekt vytvořený pro konkrétní obchodní účel, jako je vlastnictví nemovitosti nebo skupiny nemovitostí.
 2. “Electrical Installation Condition Report” Elektrický zpráva o stavu instalace (EICR): EICR je zpráva poskytující informace o bezpečnosti a stavu elektrické instalace v nemovitosti. Vystavuje se zpravidla na 5 let.
 3. “Gas Safety Certificate” Certifikát o bezpečnosti plynu (CP12): CP12 certifikát je zákonným požadavkem pro pronajímatele k zajištění bezpečnosti použití plynových spotřebičů, příslušenství a kouřovodů v jejich pronajatých nemovitostech. Vystavuje se na jeden rok nebo do doby změny nájemníka (co je dříve).
 4. “Assured Shorthold Tenancy” Zaručená krátkodobá nájemní smlouva (AST): AST je nejčastější formou nájemní smlouvy používané v UK pro soukromé bytové nemovitosti. Poskytuje určitá práva a povinnosti jak pro pronajímatele, tak pro nájemce.
 5. “House of Multiple Occupation” HMO je druh pronajatého bydlení, kde více nájemníků, kteří nejsou členy stejné domácnosti, sdílí společné vybavení, jako jsou kuchyně a koupelny. HMO musí mít licenci a splňovat standardy bezpečnosti, prostoru a hygieny. 
 6. „Single let“ je pronajatý byt, kde jeden nájemník nebo rodina pronajímá celý byt. HMO jsou pronajímány na základě jednotlivých pokojů pro více nájemníků, zatímco „single let“ jsou pronajímány jako celek pro jednoho nájemníka nebo rodinu. HMO mohou generovat vyšší výnosy, ale vyžadují více řízení a údržby, mohou mít přísnější požadavky a licenci. „Single let“ mají menší nároky na řízení a údržbu, ale výnos z pronájmu může být nižší.

Bylo by přehnané se domnívat, že vám při nákupu nemovitosti v Anglii mohu ušetřit peníze, urychlit celý proces, vybrat správnou nemovitost a vyjednat dobré podmínky nákupu? Zkuste se podívat zde. Případně se hned podívejte na termín on-line schůzky.

Ceny za vystavení EPC, CP12 a EICR se mohou lišit v závislosti na místě a poskytovateli těchto služeb. Obvykle však platí:

 • EPC: Cena se obvykle pohybuje mezi 50 a 120 liber.
 • CP12: Cena se obvykle pohybuje mezi 50 a 150 liber.
 • EICR: Cena se obvykle pohybuje mezi 100 a 300 liber.

Je důležité si však uvědomit, že tyto ceny se mohou výrazně lišit a mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako je například velikost a umístění objektu, požadavky na vybavení a další. Je nejlepší si vyžádat od několika poskytovatelů cenové nabídky, aby bylo možné porovnat ceny a zvolit tu nejlepší možnost.

Adam Wojnar