✉️ jsem@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

Jak probíhá podpis kupní smlouvy a převod na katastru nemovitostí v Británii. Podrobný průvodce (častý dotaz klientů)

Získáte pečlivý průvodce procesem kupní smlouvy a převodu nemovitosti v Británii, včetně důležitých kroků jako jsou výměna smluv, dokončení, TR1 formulář a zápis v Land Registry. Získejte všechny informace, které potřebujete k minimalizaci rizik a maximalizaci zisku jako realitní investor.

Jedním z klíčových aspektů tohoto procesu je správné pochopení výměny smluv a dokončení, dva významné kroky při nákupu nemovitosti.

Výměna smluv: klíčový krok při kupní smlouvě a převodu nemovitosti v Británii

Výměna smluv je obvykle prvním krokem, kdy se prodej stává právně závazným. V této fázi kupující a prodávající podepisují smlouvy, které stanovují podmínky prodeje, včetně ceny, datumu dokončení, podmínek financování a dalších detailů.

Pro realitní investory je důležité zajistit, aby v této fázi byly dohodnuty všechny klíčové podmínky a aby byly smlouvy právně ověřeny. Kromě toho musí investoři uhradit zálohu ve výši 10 % z celkové ceny nemovitosti, aby potvrdili svůj zájem a závazek k nákupu.

Je také důležité pro investory, aby pečlivě prostudovali smlouvy, aby se ujistili, že jsou podmínky pro ně výhodné. Například by měli být pečliví při stanovení podmínek financování a zajištění, že nebudou nuceni platit vyšší úrokové sazby, než je nutné.

Dokončení: Jak dokončit kupní smlouvu a převod nemovitosti v Británii

Dokončení je posledním krokem v procesu nákupu nemovitosti. V této fázi se kupující stává zákonným vlastníkem a musí uhradit zbývající částku (90 %) za nemovitost. Po dokončení může investor začít s renovací nebo pronájmem nemovitosti, což může být velmi výnosné.

Je důležité si uvědomit, že dokončení se nemusí vždy shodovat s výměnou smluv. V případě, že investor potřebuje více času na dokončení financování nebo dalších detailů, může být mezi těmito dvěma kroky několik týdnů nebo měsíců.

Co je výpověď bez udání důvodu „Section 21 notice“ >>>

TR1 formulář: Vše, co potřebujete vědět o tomto důležitém dokumentu pro převod vlastnictví nemovitosti

TR1 form je formulář používaný v Británii při převodu vlastnictví nemovitosti. Jedná se o formulář pro změnu vlastnických práv k nemovitosti v katastru nemovitostí (Land Registry). TR1 formulář slouží k zaregistrování nového majitele nemovitosti a aktualizaci zemských knih s novými údaji o vlastnictví.

Formulář TR1 obsahuje informace o prodávajícím, kupujícím a nemovitosti. Kromě toho obsahuje také podrobnosti o kupní ceně, platbách a dalších podmínkách pro převod vlastnictví.

Je důležité mít správně vyplněný TR1 formulář a zajistit jeho včasné podání, aby byl převod vlastnictví nemovitosti proveden co nejrychleji a bez problémů.

Zápis v Land Registry (katastru): Důležitý krok pro zajištění jistoty vlastnictví nemovitosti

Jde o proces, při kterém se zapisuje vlastnické právo k nemovitosti. Tento proces je obvykle prováděn prostřednictvím právníků a je důležitý pro to, aby se zajistila jistota vlastnictví a ochrana proti podvodům a sporům o vlastnictví.

Proč lidi často nezvládnou finanční svobodu | Jan Hovad >>>

Postup při zápisu v Land Registry obvykle probíhá následovně:

  1. Vyplnění formuláře TR1 – formuláře pro změnu vlastnických práv k nemovitosti.
  2. Podání formuláře TR1 – formuláře TR1 se podává spolu s poplatkem za zápis vlastnictví.
  3. Ověření informací – informace uvedené v formuláři TR1 jsou ověřeny a porovnány s údaji v zemských knihách.
  4. Zápis vlastnictví – pokud jsou informace správné, katastr nemovitostí je aktualizovány a nový majitel nemovitosti se stává oficiálním vlastníkem.

Zápis v Land Registry může trvat několik týdnů až několik měsíců, v závislosti na složitosti situace a na tom, zda jsou všechny informace správné a úplné. Zápis v Land Registry je zodpovědností právníků, kteří provádějí převod vlastnictví.

Podpis kupní smlouvy a TR1

Kupní smlouva a TR1 formulář se podepisuje prodávajícími i kupujícími. Jestli dochází k podpisu smluv na dálku, tyto dokumenty jsou ve dvou vyhotoveních a každá ze stran podepisuje pouze svůj dokument.

Právní zástupce zapíše, že jde o dvoje vyhotovení smluv. Obě verze s podpisy se svážou dohromady. Nemusí se tak scházet v jedné kanceláři prodávající a kupující.

Dokumenty pak právník uschová v trezoru ve své kanceláři a klientům zašle kopie. Nebo může samozřejmě zaslat originály všem stranám. Kopie smluv si vždy ponechává.

Takto probíhá závěrečná fáze převodu nemovitosti v Británii. Častý dotaz klientů 🙂

Bylo by přehnané se domnívat, že vám při nákupu nemovitosti v Anglii mohu ušetřit peníze, urychlit cely proces, vybrat správnou nemovitost a vyjednat dobré podmínky nákupu? Zkuste se podívat zde. Případně se hned podívejte na termín on-line schůzky.

Adam Wojnar
Adam Wojnar