✉️ reality@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

25# Toto Je Důležitější Než Cash – Flow A Mnoho Investorů Na To Zapomíná

Bohatství se netvoří z pravidelného měsíčního příjmu. Opravdové bohatství se tvoří, když aktiva rostou na hodnotě.

Příjem se spotřebuje, lidi si ponechají jen část. Když mám aktiva, která rostou na ceně, nemohu nárůst ceny jen tak jednoduše utratit. Kumuluje se majetek a narůstá jakou sněhová koule.

Čím více studuju návratnost investice, tím více jsem přesvědčený o zbytečnostech usilovat o co nejvyšší návratnost investice ve formě měsíčního příjmu (cash-flow).

Růst hodnoty nemovitosti několikanásobně převýší příjem z pronájmu. Jestli investováno správně.

Navíc v dnešní době příjem z pronájmu se blíží nule, nebo vůbec neodpovídá výši vložených peněz.

Růst hodnoty nemovitosti časem vezme za své. Nájmy časem dohoní růst ceny, ale bude to trvat. Každopádně příjem je stále výborná věc, hlavně v dobách krize. Navíc nemovitost spoří na opravy úplně sama. Nemusím jakož to investor hrábnout do své kapsy. Základem je však příjem z pronájmu neutratit.