✉️ jsem@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

 🌍 Navštivte nový web adamwojnar.cz

Koupě nemovitosti ve Velké Británii

PROCES DEN ZA DNEM

 • Přináším vám stručný popis toho, co obnáší taková koupě nemovitosti ve Velké Británii. Tento průvodce začíná od chvíle, kdy prodávající akceptuje vaši nabídku ke koupi, a váš právní zástupce od vás následně obdrží pokyn k zahájení převodu nemovitosti.
 • Posledním bodem tohoto průvodce je moment, kdy obdržíte klíče od nově nabyté nemovitosti. I poté musíte vyřídit ještě několik náležitostí, které již nejsou zahrnuty v tomto návodu (například: zaplacení daně z převodu nemovitosti atd.)
 • POZOR: Doba jednotlivých úkonů se může lišit a je pro každý případ individuální. Tento průvodce vám má pouze přiblížit a poskytnout základní přehled o tom, jak probíhá proces koupě nemovitosti ve Velké Británii.
 • Nákupu za hotové trvá přibližně 90 dní.
 • Na hypotéku může trvat až půl roku.
 • Tabulka (kalendář) je pouze ilustrační, proces nákupu se vždy odvíjí od situace na trhu.

Den 1. - Koupě nemovitosti v Anglii 

Nákupu za hotové trvá přibližně na 90 dní. Čísla dnů jsou pouze ilustrační.

Konečně jste našli nemovitost, která se vám líbí, ale co teď?
Jako první to oznámíte svému právnímu zástupci a dáte mu pokyn k zahájení převodu nemovitosti a jejímu nacenění.

Dále budete muset informovat realitního makléře a poté:

 • Toto rozhodnutí oznámíte vašemu právnímu zástupci, který zajistí veškeré právní náležitosti týkající se převodu nemovitosti a probere detaily s vaším realitním makléřem.
 • Dáte pokyn k nacenění nemovitosti ze strany věřitele. Věřitel si chce být jist, že hodnota nemovitosti odpovídá hodnotě hypotéky, kterou vám na tuto nemovitost má poskytnout.

Den 3. - Koupě nemovitosti v Anglii

 • Průkaz totožnosti

 • Váš právní zástupce po vás bude požadovat průkaz totožnosti a vyplnění několika formulářů.

 • Jakmile realitní makléř obdrží tyto detaily od obou stran (kupujícího a prodávajícího) vydá memorandum o prodeji.

 • Memorandum o prodeji odstraní tuto nemovitost z veřejné nabídky na trhu, a zajistí, aby obě strany mohly smlouvu uzavřít exkluzivně jen mezi sebou. Váš právní zástupce vám pošle další dokumenty, které bude potřeba vyplnit (například: další ověření identity, kdo je váš věřitel, atd.).

  Snažte se tyto dokumenty vyplnit a odeslat co nejdříve je to možné! 

Den 9. - Koupě nemovitosti v Anglii 

 • Zaplaťte za průzkumy a vzneste případné dotazy

Věřitel již s největší pravděpodobností zvážil své ocenění a informoval vás, zda byla vaše žádost o hypotéku schválena. Tato fáze je pro vás signálem:

 • K předání peněz vašemu právnímu zástupci, který zaplatí za průzkumy nemovitosti. K tomuto kroku budete potřebovat experta, který nemovitost důkladně a odborně prohlédne. Předejdete tak možným a často finančně náročným opravám, které by se mohly objevit až po koupi nemovitosti. Koupě nemovitosti je pravděpodobně jedna z nejdražších investicí v našem životě. V tomto případě si musíte být jisti, co vlastně kupujete!

 • V tuto chvíli je také správná doba na další otázky, nejasnosti a obavy, které ohledně nemovitosti máte. Váš právní zástupce předá tyto otázky právnímu zástupci prodávajícího.

Den 13. - Koupě nemovitosti v Anglii 

 • Další náležitosti a otázky

Váš právní zástupce s vámi probere další otázky a právní náležitosti, které smlouva obsahuje, a následně vše předá k vyřízení právnímu zástupci prodávajícího. 

 • Prohlídky

Váš věřitel pošle vašemu právnímu zástupci zprávu o hodnotě nemovitosti. Váš právní zástupce následně objedná prohlídky nemovitosti a jejího okolí (například: půda a okolí, na které je nemovitost postavena atd.)

Minimálně se zahrnují tyto 4:

 • Místní úřad

 • Odpad

 • Životní prostředí

 • Kněžiště: zda se nemovitost nachází na správném území,
  které patří dané obci, církvi apod.

Den 23. - 41. - Koupě nemovitosti v Anglii 

Den 23. - Výsledky průzkumu

 • Věřitel odešle nabídku hypotéky vašemu právnímu zástupci. V tuto chvíli by váš právní zástupce měl také obdržet výsledky týkající se všech průzkumů. V případě, že průzkumy odhalily nějaké problémy, váš právní zástupce vás ohledně těchto skutečností kontaktuje.

Den 26. - Odpovědi na vaše otázky

 • Právní zástupce prodávajícího by měl odpovědět na všechny dosud nezodpovězené otázky.

Den 30. - Věřitel vyhotoví finální zprávu

 • Váš právní zástupce vás kontaktuje a vytvoří finální zprávu, aby dořešil všechny nedostatky
  před podpisem smlouvy.

Den 32. - Podpis smlouvy

 • V tento den obě strany podepíší smlouvu a vy jako kupující zaplatíte zálohu. Od tohoto okamžiku jste zavázáni ke splnění. V případě, že se rozhodnete koupi nemovitosti zrušit - ztratíte svou zálohu!
 • Váš právní zástupce se domluví s druhou stranou na dni uzavření (dokončení). To bude den, kdy dostanete od nemovitosti klíče.

Den 34. - Zaplacení zbývající částky

 • V tento den zaplatíte zbytek částky z kupní ceny nemovitosti a váš právní zástupce si vymění smlouvy s právním zástupcem prodávajícího.

Den 41. - Dokončení

 • Gratuluji! Konečně máte důvod k oslavě. V tento den obdržíte klíče od vaší nově nabyté nemovitosti a můžete se stěhovat, začít s rekonstrukcí apod.

Slovník odborných slov: 
Conveyancing solicitor - převod nemovitosti
Stamp duty - daň z převodu nemovitosti
Completion - dokončení, uzavření
Land registry - Katastr nemovitosti
Surveyor - odhadce, znalec
Search - prohlídka
Survey - průzkum

Zvažujete investici do britských nemovitostí a máte otázky, nejasnosti, pochybnosti..?

Připojte se na můj pravidelný Q&A hovor, který probíhá každou první neděli v měsíci, od 18:00 na platformě Whereby.

Dám Vám odpovědi na všechny dotazy, které Vám v souvislosti s investicí do britských nemovitostí zajímají. Dotazy můžete klást kdykoli v průběhu hovoru, nebo mi je poslat předem na email.