✉️ jsem@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

Peníze nejsou problém. Problém jsou lidi, kteří jim nerozumí aneb co jsou peníze

Bez peněz se ocitáme v barterové ekonomice. Vzdáváme se dnešního luxusu a pohodlí. Celé dny bychom museli řešit “double coincidence of wants”. Já chci prodat dům, ale kupující prodává auta, jenomže já auto nechci. To samé při nákupu zboží v obchodě nebo třeba elektřiny v domácnosti.

Barterová ekonomika

V barterové ekonomice se například může stát, že někdo nabídne své zemědělské produkty za oblečení od jiného člověka, nebo že někdo nabídne své služby jako opravář za služby jako například pekař. Tyto výměny mohou být dohodnuty přímo mezi obchodníky, bez potřeby platného prostředku jako peníze.

Barterová ekonomika je ekonomický systém, ve kterém se obchoduje bez použití peněz.

Peníze dostává ten, kdo nabízí trhu hodnotu. Kdo nabízí hodnotu, často také tráví mnoho času tím, že jí nějak musí vytvářet. Tedy hodně pracuje, aby pokořil ostatní, kteří se taktéž snaží hodnotu vytvořit. Čas trávený prací utváří v člověku expertizu. Prostě kdo něco dělá často a dlouho, umí to lépe než ten, kdo tolik času tím netráví. Peníze na stromech opravdu nerostou.

Bez peněz nelze nakupovat

„Double coincidence of wants“ se v ekonomice označuje jako situace, kdy dva jednotlivci oba chtějí obchodovat s dobami nebo službami, a každý má něco, co chce druhý. Je to důležité pojem v obchodních ekonomikách, kde neexistuje žádné peníze ani jiné prostředníci, kteří by mohli usnadnit obchod.

barterová ekonomika

Například, pokud osoba A má krávu, kterou chce obchodovat za jídlo, musí najít někoho, kdo chce krávu a má jídlo k obchodu. Toto je „double coincidence of wants“, protože obě strany musí chtít to, co má druhá strana, aby mohl obchod nastat.

Doporučuji toto video 6 věcí, které bohatí vědí a nechtějí prozradit >>

V moderních ekonomikách slouží peníze jako prostředek platby a eliminují potřebu „double coincidence of wants“. To činí obchod mnohem účinnějším, protože jednotlivci mohou obchodovat mezi sebou bez nutnosti nalézt přímou shodu mezi tím, co mají a co chtějí.

Kde rostou peníze?

Když tvrdíme, že peníze na stromě nerostou, je nutné taky zmínit druhou polovinu pravdy. Kde se tedy peníze berou? Předpokládejme, že nejste centrální banka a peníze si tisknout nemůžete.

Peníze jsou v kapsách druhých lidí, které si musíme vzít. Legálně, etický, podle zákona, nenásilně. Ideálně nabídkou protislužby nebo vytvořením hodnotného produktu.

Peníze se nedělají, ale berou

Důležité je používat správné pojmy. Dělat peníze, to je pojem, který používá hodně lidí. Když peníze netiskneme, nemůžeme je ani dělat. Peníze bereme. Zní to drasticky, levicově orientovaný jedinec skřípe zubama a rve si vlasy. Bohužel, tohle je pravda. Obyčejný člověk peníze bere druhým lidem. Etický, podle zákona, nenásilně. Dostávají v práci. Jeho zaměstnavatel je musí vzít někomu dalšímu, aby zaplatil pracovní sílu, která poskytuje zaměstnavateli svou službu. Prodává svůj čas za předem určený obnos. Tím tvoří hodnotu. Podnik má dva zdroje, ze kterých čerpá. Jedním je právě zaměstnanec (lidské zdroje). Druhým jsou peníze (kapitál). Kapitalismus jsou peníze v pohybu.

Doporučuji toto video 5 Věcí o inflaci, které jste nevěděli >>

Podnikatelé

U podnikatelů je to zřejmější. Podnikatel nabízí trhu přímo hodnotu, kterou vytváří. Buď jí vytváří prostřednictvím své firmy a zaměstnanců, nebo jí vytváří osobně. Ve všech případech, pokud nejde o násilí nebo opravdu tisk, anebo padělání peněz, je nutné použít čas, technologii,  schopnosti, dovednosti, expertizu, zdroje, kapitál a nabízet hodnotu trhu. Lidi pak rozhodnou v tržní ekonomice, jestli se jim to hodí nebo ne. Pak za to zaplatí nebo ne. Peníze plynu mě nebo tobě do kapsy. Takhle to je v pořádku. Takhle to funguje ve zdravé ekonomice.

Peníze slouží ke směně. Peníze jsou energie. Peníze nejsou špatné ani dobré. Peníze je nutné respektovat a rozumět jejich funkci. Peníze nejsou problém. Problém jsou lidi, kteří jim nerozumí.

Adam Wojnar
Adam Wojnar