✉️ jsem@adamwojnar.cz     📞 +420 737 671 099

HMO vs. „Single Let“: Rozdíly v pronajímání nemovitostí v Británii a co si při výběru pronájmu promyslet

HMO (House of Multiple Occupation) je dům s více obyvateli a jedná se o druh pronajatého bydlení, kde více nájemníků, kteří nejsou členy stejné domácnosti, sdílí společné vybavení, jako jsou kuchyně a koupelny. HMO mají obvykle povinnost získat licenci od místního úřadu a musí splňovat určité standardy bezpečnosti, prostoru a hygieny.

Na druhé straně, „single let“ je pronajatý byt, kde jeden nájemník nebo rodina pronajímá celý byt a jsou zodpovědní za všechny účty a údržbu bytu.

Klíčový rozdíl mezi HMO a „single let“ spočívá v počtu obyvatel a úrovni sdílených zařízení. HMO jsou obvykle pronajímány na základě jednotlivých pokojů pro více nájemníků, zatímco „single let“ jsou pronajímány jako celek pro jednoho nájemníka nebo rodinu.

Koupě nemovitosti v Británii: klíčové body týkající se procesu převodu vlastnictví

HMO mohou potenciálně generovat vyšší výnosy z pronájmu, protože nájemné je rozloženo mezi více nájemníků. Nicméně, vyžadují více řízení a údržby než „single let“ vzhledem k většímu opotřebení bytu a nutnosti spravovat více nájemníků. Navíc mohou mít HMO přísnější předpisy a licenční požadavky, které majitelé musí dodržovat.

Kdybyste chtěli využít služeb realitní kanceláře, aby vás plně zastupovala u tohoto typu investice, hledala nájemníky a odpovídala na jejich požadavky, dostanete se na měsíční poplatek 15 % + DPH z hrubého nájemného. Je lepší, když je kancelář specializovaná nebo má aspoň bohaté zkušenosti s tímto typem nájemníků. 

„Single let“ mají na druhé straně obvykle menší nároky na řízení a údržbu než HMO, protože existuje pouze jeden nájemník. Nicméně, výnos z pronájmu může být nižší než u HMO, protože nájemné není rozloženo mezi více nájemníků. Cena za správu takového pronájmu bývá u realitních kanceláři často za 10 % z hrubého nájemného. 

Doporučoval bych vždy promyslet, jaký typ pronájmu vám vyhovuje, když už budete nejen v Británii nemovitost prodávat či kupovat. Pokud si nejste jisti, můžeme se spolu poradit.

Adam Wojnar